SprzątaMy Dzielnice 2021 – podsumowanie

5 czerwca 2021 r. odbyła się ostatnia akcja sprzątania w ramach Projektu SprzątaMy Dzielnice organizowanego przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty i Urząd Miasta Katowice. Projekt zakładał wysprzątanie 5 miejsc w Katowicach wybranych spośród zgłoszonych przez mieszkańców terenów. W tym roku napłynęło 47 zgłoszeń, z których 20 przeszło do drugiego etapu, czyli głosowania poprzez klikanie reakcji pod zdjęciami konkretnych lokalizacji. Łącznie oddano ponad 7 tysięcy głosów, co jest rekordem i przewyższa wynik z tamtego roku niemal dwukrotnie!

Do zwycięskiej piątki przeszły dwie lokalizacje z Załęża (tereny między ul. Gliwicką a DTS oraz okolice bocznicy kolejowej przy ul. Pośpiecha), staw Maroko znajdujący się na Osiedlu Tysiąclecia, Staw Grunfeld z Muchowca oraz las przy ul. Mysłowickiej na Giszowcu. Akcje sprzątania odbywały się co sobotę w okresie od 8 maja do 5 czerwca.

Tak jak w poprzednim roku martwiliśmy się o powodzenie akcji i frekwencję na naszych wydarzeniach w związku z epidemią korona wirusa, na szczęście zostaliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni! Na każdej akcji było przynajmniej 40 osób a na Giszowcu udało się powtórzyć rekord sprzed dwóch lat: na jedną tylko akcję przyszło 120 osób! Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i pracę nad pięknem terenów zielonych w Katowicach zarówno w pełnym słońcu (Giszowiec) jak też w strugach deszczu (Grunfeld) – mówi Olaf Józefoski, koordynator projektu.

Dzięki wsparciu dużej ilości osób udało się posprzątać ok. 40 ha terenów zielonych na terenie Katowic. Oczywiście podczas akcji prowadzona była segregacja w efekcie czego napełniono 239 worków ze szkłem, 293 worki na plastik/metal oraz 236 worki śmieci zmieszanych (łącznie: ok. 770 worków). Oprócz tego zebrano odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci, w tym: umywalki, wannę, lodówki, odkurzacze, dywany czy ogromną ilość opon (111 sztuk).  Niewątpliwie jest to duży sukces nie tylko pod względem uporządkowania danych terenów, ale także pozytywnego wpływu na integrację lokalną oraz poznanie podstaw ruchu zero waste. Akcje sprzątania były bowiem okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń na tematy okołoekologiczne i nie tylko. Podczas sprzątania zachęcaliśmy także do picia wody z Katowickich Wodociągów i rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto ją pić i jakie inne nawyki korzystne dla planety możemy wprowadzić w codziennym życiu.

SprzątaMy Dzielnice to akcja która uświadomiła mi jak wielkim problemem jest zaśmiecanie terenów zielonych oraz pokazała, że mam na to wpływ. Na wydarzeniu promuje się używanie rzeczy wielorazowych, dlatego nie ma dodatkowych śmieci np. z jednorazowych kubeczków. Dzięki wspólnemu sprzątaniu można poznać pozytywnych ludzi i spędzić czas w sposób dający mnóstwo satysfakcji z działania – Karolina Kracla, wolontariuszka.

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.