Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach – rusza badanie ankietowe

Ruszają konsultacje z mieszkańcami miasta dotyczące zmian w polityce parkingowej. Od dziś
do 4 lipca mieszkańcy Katowic mogą wyrazić swoją opinię w badaniu ankietowym. W konsultacjach udział wziąć mogą także lokalne firmy i instytucje.

Zgodnie z zapowiedziami, przyszedł czas na konsultacje z mieszkańcami dotyczące nowych rozwiązań parkingowych w Katowicach. Chcemy wypracować takie, które usprawnią poruszanie się po naszym mieście, a zarazem będą jak najbardziej satysfakcjonujące i możliwie najmniej uciążliwe. Zależy mi na tym, aby poznać jak najwięcej opinii, które posłużą do wypracowania dobrej i spójnej polityki parkingowej – dlatego zapraszam do wypełnienia ankiety – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ankiecie znajduje się mapa obszaru objętego analizami parkingowymi z podziałem na podobszary (sektory ulic) obejmująca: Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (czyli ścisłe centrum miasta, zaznaczone kolorem czerwonym), poszerzoną Strefę Płatnego Parkowania (czyli obszar otaczający ścisłe centrum miasta, oznaczony kolorem zielonym) oraz tereny wyłączone ze Strefy Płatnego Parkowania (zaznaczone kolorem niebieskim). Ponadto w ankiecie znajdują się cztery pytania zamknięte. Dotyczą one stawek za parkowanie w wytyczonych strefach, sposobu naliczania za krótkie parkowanie (poniżej 1 godziny) oraz wydłużenia godzin poboru opłat.

Zaproponowany obszar poszerzonej strefy parkowania powstał w oparciu o przeprowadzone w 2019 roku badania i analizy parkowania w obszarze Strefy Śródmiejskiej miasta Katowice, a także we współpracy z ekspertami Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

W konsultacjach głos oddajemy również lokalnym firmom i instytucjom. Każdy podmiot działający na terenie Katowic może wyrazić opinię na temat proponowanych zmian w nowym obszarze płatnego parkowania. Jeden podmiot może wypełnić tylko i wyłącznie jedną ankietę.  

Ankieta jest dostępna na stronie Katowice.eu/konsultacje: https://bit.ly/2SsV9Na

Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego wypełnienia ankiety, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej. W czasie trwania ankiety będzie możliwość jej wypełnienia bezpośrednio w urzędzie. Aby się umówić prosimy o kontakt  telefoniczny pod nr 32/ 25 93 144.  

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.