Ratunek dla życia w zasięg ręki. Śląska policja wyposażyła komendy w automatyczne defibrylatory

Wielu z nas już udzielało lub będzie komuś udzielać pierwszej pomocy. Jej podstawy powinien znać każdy, gdyż w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i braku oddechu, każda sekunda jest niezmiernie ważna. Aby zwiększyć szanse na przeżycie ratowanej osoby, najlepszym rozwiązaniem jest użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego. Urządzenia te coraz częściej można spotkać w budynkach instytucji publicznej. Wkrótce z pomocy automatycznego defibrylatora będzie można również skorzystać w każdej komendzie Policji województwa śląskiego.

Gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzenie ucisków klatki piersiowej i użycie AED w ciągu 3 do 5 minut od utraty przytomności, daje ratowanej osobie nawet 70% szans na przeżycie. Czym właściwie jest AED?

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy, a dostarczany impuls elektryczny może przywrócić prawidłowy rytm serca.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP asp. sztab. Michała Szczęśniaka nastąpiło przekazanie 32 defibrylatorów wraz z wyposażeniem wszystkim komendom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego. Wcześniej został udzielony instruktaż przez Adriana Ucińskiego z Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa, który dotyczył między innymi postępowania w przypadku użycia AED w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia oraz wyboru i właściwego oznakowania miejsca w komendzie, w którym zostanie zamontowany defibrylator. Urządzenia zostaną umieszczone w pobliżu pomieszczeń służby dyżurnej – miejsca obsługi interesantów. To tutaj policjanci pełnią służbę przez całą dobę, dlatego w przypadku gdy na terenie jednostki Policji lub w jej pobliżu dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, AED będzie łatwo dostępne.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego, Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach i Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

Warty podkreślenia jest fakt, iż garnizon śląski jako pierwszy w kraju podjął działania zmierzające do wyposażenia wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w automatyczne defibrylatory zewnętrzne.


Automatyczne defibrylatory po przekazaniu trafiły do wszystkich komend w naszym województwie. Urządzenia zostały już zamontowane w następujących jednostkach Policji:

– Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu

– Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie

– Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie

– Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

– Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach

– Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie

– Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku

– Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie

– Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach

– Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie

– Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu

– Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej

– Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

– Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowskich Górach

– Komendzie Miejskiej Policji w Tychach

– Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu

– Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu

– Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu

Śląska Policja

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.