Ruszają konsultacje z mieszkańcami

Katowice rozpoczynają dwa procesy konsultacji z mieszkańcami miasta. Pierwsze dotyczą zmian w polityce parkingowej w Śródmieściu. Drugie związane są z nowymi statutami Rad Jednostek Pomocniczych.

 – W ubiegłym miesiącu wyrównaliśmy stawki za parkowanie w Śródmieściu do tych, które obowiązywały już w podstrefie „Ceglana – Wita Stwosza”. Zapowiadałem wtedy, że to kolejny z wielu kroków mających na celu zmianę polityki parkingowej w centrum Katowic. Chcemy je wprowadzać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Dlatego teraz przyszedł czas na następny ruch, czyli konsultacje z mieszkańcami dotyczące nowych rozwiązań parkingowych. Chcemy wypracować takie, które usprawnią poruszanie się po naszym mieście, a zarazem będą jak najbardziej satysfakcjonujące i możliwie najmniej uciążliwe. Zależy mi na tym, aby poznać jak najwięcej opinii, które posłużą do wypracowania dobrej i spójnej polityki parkingowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ankiecie, oprócz pytań zamkniętych, znajdzie się mapa proponowanego Obszaru Płatnego Parkowania, która obejmuje poszerzoną, już istniejącą Strefę Płatnego Parkowania (oznaczoną kolorem zielonym), jak i planowaną Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania w ścisłym centrum miasta (zaznaczoną kolorem czerwonym). Co ważne, wszystkie pytania będą dotyczyły jedynie obszarów płatnego parkowania (w skrócie – OPP), które zostaną wyznaczone w centralnej części miasta.

Ankieta zostanie udostępniona na stronie internetowej katowice.eu/konsultacje 25 czerwca. Konsultacje w tym zakresie potrwają do 4 lipca. Wszystkie niezbędnie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej katowice.eu/konsultacje.

Nasze dzielnice – konsultacje projektów statutów RJP

Śródmieście, Ligota – Panewniki, Szopienice – Burowiec, a może Załęże lub Podlesie – każdy katowiczanin mieszkając pod konkretnym adresem, zamieszkuje również konkretną jednostkę pomocniczą, którą potocznie nazywa dzielnicą.  27 maja 2021 r. Rada Miasta Katowice przyjęła projekty nowych statutów dla wszystkich 22 jednostek pomocniczych. Zmiany w zapisach dotyczą m.in. kadencyjności Rad, podziału kompetencji między Radą a Zarządem, a także mienia przekazywanego przez Prezydenta Miasta Katowice, jak i samego nazewnictwa jednostek pomocniczych.

Od 25 czerwca do 4 lipca br. każdy katowiczanin będzie mógł wnieść uwagi do projektu statutu jednostki (nazywanej odtąd dzielnicą), na terenie której mieszka. Opinie będzie można wyrazić poprzez, przygotowany dla każdej z dzielnic, formularz konsultacyjny. Formularze będą dostępne od 25 czerwca, na stronie internetowej katowice.eu/konsultacje oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta .

Wypełnione formularze należy przesłać pod adres e-mailowy konsultacje@katowice.eu lub dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13. Projekty statutów, jako projekty aktów prawa miejscowego, zostaną również skonsultowane z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. Ostatecznie, po analizie zebranych w trakcie konsultacji uwag, statuty trafią ponownie pod obrady Rady Miasta Katowice.

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.