Laureaci Nagród Prezydenta Katowic za działalność społeczną i charytatywną

10 czerwca br., podczas gali rozdania nagród Prezydent Miasta Katowice wręczył po raz dziewiąty Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej oraz pierwszy raz – Nagrodę za działalność charytatywną za 2020 rok. Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej otrzymał Erwin Grzegorzek – mieszkaniec Katowic, Nagrodę Prezydenta za działalność charytatywną otrzymał Dietmar Brehmer – Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego.

ERWIN GRZEGORZEK – Laureat Nagrody im. J. Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za 2020 – jest emerytowanym mistrzem ogrodnictwa, kochającym kwiaty i znanym wielkim społecznikiem województwa śląskiego. Przez 60 lat pracy społecznej w kilkunastu miejscach naszego regionu województwa śląskiego sam projektował i zakładał zieleńce oraz zajmował się ich konserwacją na osiedlach, w przedszkolach, szkołach, domu dziecka, kościołach, klasztorach oraz przy pomnikach Pamięci Narodowej. Pan Erwin przekazuje dzieciom i młodzieży jak ważne są działania ekologiczne, jak również uwrażliwia młode osoby na piękno przyrody i uczy jej poszanowania. Pomaga również w placówkach oświatowych przy realizacji zadań ekologicznych. Od wielu lat aktywnie działa na terenie Miasta Katowice w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Na przygotowanych przez siebie rabatach posadził wiele krzewów róż, kilkaset sztuk roślin cebulowych oraz sadzonek kwiatów letnich z własnej produkcji lub przez siebie zakupionych. Sam projektował i założył kilkanaście zieleńców na terenie miasta Katowice, prowadził tam pracę pielęgnacyjne i sadził kwiaty. Teren, na którym działał to min. Osiedle Witosa, Miejskie Przedszkola, Szkoły podstawowe, Zespół szkół Odzieżowych, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kościół rzymsko-katolicki, Klasztor Sióstr Elżbietanek. Od lat 60 – tych jest opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej w województwie Śląskim.

DIETMAR BREHMER – Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną.

Założyciel i Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, którego celem jest niesienie pomocy oraz organizacja pomocy materialnej osobom bezdomnym, z niepełnosprawnościami, osobom w podeszłym wieku, byłym więźniom, uzależnionym od nałogów, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, którzy znajdują się trudnej sytuacji materialnej. Twórca Centrum Socjalnego w ramach, którego była prowadzona świetlica oraz jadłodajnia dla najuboższych oraz Noclegowni dla osób bezdomnych; Opierając się na pracy społecznej kieruje swoją pomoc do każdego potrzebującego bez względu na jego wyznanie, przynależność polityczną czy pochodzenie narodowe i ta sama zasada tolerancji odnosi się do członków towarzystwa niosących i organizujących pomoc. Cechuje go wysoka empatia oraz gotowość niesienia pomocy każdemu potrzebującemu bez względu na jego sytuację materialną czy stan zdrowia. W 2020 roku GTCH udzielało posiłku wszystkim potrzebującym korzystającym wcześniej z innych jadłodajni na terenie Katowic, które zostały zamknięte z powodu koronawirusa (często inne jadłodajnie obsługują osoby starsze, jadłodajnie zamknięto z uwagi na ich bezpieczeństwo)

Wyróżnienia w ramach Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej otrzymały Janina Piwowarczyk – Prezes Stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały oraz  Bożena Polak – współzałożycielka Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina”.

Janina Piwowarczyk jest organizatorką projektu „Żywa Biblioteka”. Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym szczególne rolę mają grupy i osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem. Pełnią one rolę Żywych Książek.. Żywe Książki pochodzą z różnych środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, kolor skóry, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia. Pani Janina jest również pomysłodawczynią spotkania wspomnieniowego o Józefie Kocurku w 70 rocznicę urodzin. Dodatkowo realizuje projekty dedykowane seniorom dzielnicy Bogucice takie jak bezpłatne lekcje j. angielskiego, spotkania dotyczące bezpieczeństwa czy ekologii. W czasie pandemii prowadzi telefon wsparcia dla seniorów woj. Śląskiego. Pani Janina otrzymała również podziękowania od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bożena Polak od wielu lat prowadzi Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”, gdzie realizowanych jest szereg zajęć kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, oraz prowadzony jest klub seniora. W placówce udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. Pani Bożena w pełni wypełnia służbę miłosierdzia na rzecz osób potrzebujących, poprzez inicjowanie akcji społecznych oraz wspieranie projektów, realizowanych pro publico bono. W grudniu 2020 r. Pani Bożena otrzymała wyróżnienie im. Ks. Emila Szramka. Z tytułu kompetencji i efektów działania wybrana została w kościele ewangelickim do prestiżowej funkcji członka Synodu.

Wyróżnienia w ramach Nagrody Prezydenta za działalność charytatywną otrzymał Mikołaj Rykowski – Prezes Fundacji Wolne Miejsce oraz Krzysztof Podlas – prezes Koła Katowickiego Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta

Mikołaj Rykowski aktywnie angażuje się w inicjatywy charytatywne, społeczne oraz obywatelskie. W ciągu 20 lat działalności charytatywnej stworzył społeczność wolontariuszy oraz sieć współpracy z samorządami, darczyńcami, która umożliwia coroczną realizację wyjątkowego w skali przedsięwzięcia Wigilia oraz Wielkanoc dla Samotnych (w ostatnich latach wydarzenia mają charakter metropolitalny). Pomysłodawca i realizator pierwszego sklepu socjalnego w Katowicach, którego ideą jest pomoc osobom potrzebującym, a jednocześnie przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W czasie zawieszenia działalności Dziennych Domów Pomocy Społecznej podczas stanu epidemii, wolontariusze Fundacji pod przewodnictwem P. Rykowskiego dostarczali osobom starszym i niepełnosprawnym (którzy do tej pory korzystali z pobytu w DDPS) posiłki do domu. Wsparciem objęli również osoby niesamodzielne oraz seniorów, w tym seniorów 70+, w ramach nowych form pomocy uruchomionych przez Miasto Katowice – usługi robienia zakupów oraz przygotowywania paczek wraz z dowozem.

Krzysztof Podlas przez blisko 20 lat prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, głównie w obszarze działań na rzecz osób bezdomnych, w tym między innymi w dążeniu by stały się samodzielne i nauczyły na nowo prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Prowadzi noclegownię dla 40 osób bezdomnych, podejmuje też systemową i długofalową pomoc w stosunku do swoich podopiecznych polegającą na zachęcaniu i wspieraniu w podejmowaniu leczenia odwykowego, odbudowywaniu utraconych, bądź zerwanych więzi rodzinnych, pomoc w załatwianiu świadczeń emerytalnych czy rentownych. Wraz z streetworkerami od poniedziałku do piątku odwiedza bezdomnych, którzy żyją poza placówką: w kanałach ciepłowniczych lub pustostanach, dostarczając im odzież oraz ciepłe posiłki, nowe maseczki ochronne oraz żele do dezynfekcji.

Sama nominacja do Nagród Prezydenta Miasta Katowice. pokazuje jak ważne i potrzebne dla innych są działania przez nich prowadzone, bez względu na charakter tej działalności.  Dlatego warto jeszcze raz wymienić wszystkich nominowanych do nagród

Nominowani do Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za 2020 rok  

 1. Janina Piwowarczyuk – Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały
 2. Spółdzielnia Honolulu
 3. Bożena Polak – Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”
 4. Wiesława Jaworska – Stowarzyszenie Obrony Lokatorów Wszystkich Mieszkań Zakładów Metalurgicznych „Silesia” i Spółki Mieszkaniowej „Dom”
 5. Erwin Grzegorzek – mieszkaniec Katowic
 6. Krystyna Niemiec – Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam
 7. Małgorzata Herman – Fundacja Wspólnie – Razem
 8. Antoni Nocoń – Polski Związek Działkowców ROD Chryzantema
 9. Dietmar Brehmer – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 10. Mikołaj Rykowski – Fundacja Wolne Miejsce
 11. Monika Bajka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
 12. Krzysztof Podlas – Koło Katowickiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta
 13. Sylwia Bacia – mieszkanka Katowic

Nominowani do Nagrody za działalność charytatywną – 2020        

 1. Krystyna Niemiec – Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam
 2. Alicja Dobija – Stowarzyszenie KLUCZ
 3. Katarzyna Loska – Szafrańska – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
 4. Dietmar Brehmer – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 5. Mikołaj Rykowski – Fundacja Wolne Miejsce
 6. Monika Bajka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
 7. Krzysztof Podlas – Koło Katowickiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.