Utrudnienia na trasie do Mysłowic

We wtorek 8 czerwca o godzinie 9:00 rozpocznie się kolejna modernizacja na drodze łączącej Katowice z Mysłowicami. Tym razem prace remontowe będą dotyczyć wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej nad torami kolejowymi. W związku z powyższym, na okres około 2 miesięcy nastąpi zmiana organizacji ruchu: zamknięta będzie lewa strona jezdni w kierunku Katowic na odcinku długości około 100 m.

W drugim etapie prac, który również potrwa około 2 miesiące, zostanie zamknięty pas jezdni w kierunku Mysłowic.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok