Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie „A-”

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobrze prowadzoną politykę finansową Katowic. Analitycy uwzględnili pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa oraz obniżenie poziomu pierwszego progu PIT i zwolnienia z płacenia podatku osób poniżej 26. roku życia. Uwzględniając te okoliczności, autorzy Fitch Ratingu określili długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”; Perspektywa Stabilna.

Ocena niezależnych ekspertów potwierdza wiarygodność stolicy woj. śląskiego i metropolii, dlatego utrzymanie ratingów to bardzo dobra wiadomość dla Katowic – mówi prezydent Marcin Krupa.
Podobnie, jak inne miasta w kraju, cały czas walczymy z pandemią koronawirusa oraz jej skutkami ekonomicznymi i gospodarczymi. Tym bardziej znacząca jest opinia, że Katowice utrzymują solidne wyniki budżetowe. Wpływa na to w głównej mierze lokalna gospodarka, która od kilku lat zdominowana jest w naszym mieście przez usługi. Po raz kolejny możemy się również pochwalić jedną z najniższych stop bezrobocia w Polsce. W Katowicach utrzymuje się na poziomie 1,8% w porównaniu do 6,3% w Polsce  – dodaje prezydent.

Autorzy ratingu ocenili stabilność dochodów Katowic jako „średnią”. Analitycy podkreślają, że w latach 2016-2020 rosły dochody operacyjne miasta: „Na wzrost ten wpływ miały wyższy od średniej krajowej PKB na mieszkańca Katowic oraz niskie bezrobocie”. Jako „średnią” oceniono także stabilność wydatków. „Główne zadania Miasta nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną, administrację, gospodarkę mieszkaniową, kulturę, sport oraz bezpieczeństwo publiczne. Dotyczą one także świadczeń rodzinnych, które są zlecone i finansowane z budżetu państwa.” Elastyczność wydatków Katowic została oceniona przez Fitch jako „mocna”. „Obligatoryjne zadania Miasta stanowią około 60% wydatków ogółem. Wydatki Katowic w porównaniu do innych polskich miast były wyższe, co wynika z polityki Miasta polegającej na świadczeniu usług o wysokim standardzie. Fitch zakłada, że w razie potrzeby Katowice mogłyby zmniejszyć wydatki operacyjne o co najmniej 10%. Dodatkowo – i po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych w latach 2020-2021 – Katowice mają zdolność zmniejszenia lub opóźnienia znacznej części wydatków majątkowych”.

– Dzięki utrzymaniu oceny ratingowej na tym samym poziomie Katowice są postrzegane jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy. To bardzo ważne dla miasta, szczególnie w czasie trwającej pandemii i walki z koronawirusem, która generuje dodatkowe wydatki w budżetach miast. Jesteśmy w trakcie szczepień, pandemia kiedyś się skończy, a wysoka ocena ratingowa daje nam szerokie możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej. Pozwala nam to rozwijać miasto w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym. W praktyce oznacza to coraz wyższy standard życia mieszkańców. To również pozytywny sygnał dla wszystkich, którzy postrzegają Katowice jako dobre miejsce do mieszkania, pracy czy rozwijania swojego biznesu. Musimy zabiegać o utrzymanie wysokich ocen ratingowych, bo to daje nam realne możliwość konsekwentnego realizowania strategii rozwoju Katowic – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.