Kongres Polityki Miejskiej: trwa rejestracja uczestników

Panele dyskusyjne, prezentacje eksperckie i bogaty program wydarzeń towarzyszących. To wszystko czeka na uczestników Kongresu Polityki Miejskiej, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca br. To największe w Polsce cykliczne wydarzenie poświęcone problematyce rozwoju miast, a Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest jego partnerem strategicznym. Rejestracja uczestników już trwa.

Tegoroczny Kongres Polityki Miejskiej odbędzie się w formule hybrydowej, ze studiem nagraniowym w Katowicach. Na uczestników czekają przedstawiciele władz krajowych, samorządowcy, przedsiębiorcy, a także eksperci z zakresu transportu i mobilności, ochrony środowiska, kształtowania przestrzeni oraz finansów publicznych. Są to również zakresy tematyczne, które będą poruszane przez Metropolię GZM. Na specjalnie przygotowanej „Scenie Metropolii” odbędą się dyskusje, prezentacje i warsztaty, które nie powinny ominąć nikogo zainteresowanego tematyką funkcjonowania miast i regionów:

7 czerwca:

 • 11:00-12:25 – „Bioodpady kluczem do osiągnięcia poziomów recyklingu?” z udziałem przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Barcelony (środowisko i adaptacja do zmian klimatu)
 • 12:30-14:00 – „Jak planować mobilność?” (transport i mobilność miejska)
 • 13:30-15:00 – Warsztat pt. „Efektywne zarządzanie nieruchomościami w celu zwiększenia potencjału adaptacyjnego miast do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia mieszkańców – rola zieleni”.
 • 14:30-14:55 – prezentacja Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego GZM „infoGZM” (zarządzanie i finanse publiczne)
 • 15:00-15:25 – prezentacja projektu „Młodzi robią Metropolię”, następnie 15:30-17:00 spotkanie konsultacyjne podsumowujące prace nad roboczą wersją raportu z projektu (zarządzanie i finanse publiczne)
 • 15:30-17:00 – „Wysoka jakość zielonej infrastruktury obszarów metropolitalnych” (środowisko i adaptacja do zmian klimatu)

8 czerwca:

 • 10:30-11:30 – „Czego nauczyła nas pandemia” (panel organizowany przez Zarząd Transportu Metropolitalnego; transport i mobilność miejska)
 • 11:45-13:10 – Powietrze, którym oddychamy. Czy jest nadzieja na poprawę?” (środowisko i adaptacja do zmian klimatu)
 • 13:30-13:55 – „Optymalizacja kosztów i efektywne zarządzanie środkami publicznymi. Przykład grup zakupowych GZM” (zarządzanie i finanse publiczne)
 • 14:00-15:00 – „Przepis na otwartą i inteligentną Metropolię” (zarządzanie i finanse publiczne)
 • 15:30-16:25 – Rower i jego kluczowa rola w systemie zrównoważonej mobilności miejskiej GZM” (transport i mobilność miejska)
 • 16:30-18:00 – „Metropolia przyjazna dronom” (transport i mobilność miejska)

Ponadto na drugi dzień Kongresu, w godz. 16:15-17:45, zaplanowano sesję Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMIR) pn. „Zintegrowane planowanie funkcjonalne w regionach miejskich w Polsce. Studium przypadku GZM”. Prezentowane będą wyniki prac z projektu GOSPOSTRATEG. To efekt listu intencyjnego, który IRMiR i GZM zawarły w drugiej połowie 2020 r. Oba podmioty zadeklarowały wtedy chęć współpracy w ramach projektu NewUrbPact, a prace dotyczyły szeroko rozumianych kwestii polityki przestrzennej i kierunków rozwoju obszaru GZM. W ramach wydarzenia odbędzie się prezentacja dotychczasowych wyników prac, a następnie dyskusja moderowana z udziałem przedstawicieli m.in. zarządu GZM, Ministerstwa Rozwoju, IRMiR.

Tematem wiodącym tegorocznego Kongresu będzie dyskusja propozycji konkretnych rozwiązań do aktualizowanej krajowej polityki miejskiej. Warto zaznaczyć, że duża część Kongresu poświęcona będzie również Światowemu Forum Miejskiemu (World Urban Forum – WUF 11), które w 2022 roku odbędzie się w Katowicach.

Szczegółowy program Kongresu Polityki Miejskiej oraz link do rejestracji dostępne są na stronie internetowej: https://kongres.miasta.pl/.  

Metropolia GZM

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.