Zielony Budżet w Katowicach: zbliża się zakończenie pierwszego etapu programu

Pozostały ostatnie dni na zaproponowanie proekologicznych projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta – już w najbliższy czwartek (27 maja) zakończy się pierwszy etap II edycji Zielonego Budżetu w Katowicach. Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć inicjatyw lokalnych, których realizacja będzie miała pozytywny wpływ na teren dzielnicy – na wykonanie tych projektów przeznaczono 2,4 mln zł, które zostały podzielone pomiędzy 22 jednostki pomocnicze, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim. Do programu można zgłaszać m.in. propozycje rewitalizacji parków, założenia kwietników, zazielenienia terenów miejskich i podobne proekologiczne inicjatywy.

Po zakończeniu pierwszego etapu, polegającego na zgłaszaniu wniosków przez mieszkańców, nadesłane projekty przejdą weryfikację formalną oraz merytoryczną. W ostatniej fazie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, których realizacja rozpocznie się w kolejnym roku.

Więcej informacji na temat wymagań projektowych można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Katowice.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok