Nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych

W czwartek 20 maja weszła w życie ustawa regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

Do niedawna mieliśmy sporo problemów, aby jasno i wyraźnie określić czym jest, w kontekście przepisów prawa, wiele urządzeń, które pojawiły się na rynku w ostatnich latach. Co to jest segway lub hoverboard? Gdzie jeździć na hulajnodze? A czy hulajnoga, tylko z silnikiem elektrycznym, to dalej hulajnoga? I jakie uprawnienia trzeba posiadać, żeby takimi urządzeniami podróżować? 

Status urządzeń
Zarówno hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, jak też urządzenia wspomagające ruch zyskały w ustawie – Prawo o ruchu drogowym – swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w znowelizowanych przepisach mają status pojazdu.

Prawa i obowiązki użytkowników
Nowe przepisy stawiają nowe wymagania wobec użytkowników opisywanych urządzeń. Oprócz obowiązku stosowania się do znaków drogowych, poruszania się z wyznaczoną prędkością czy sprecyzowanego ustępowania pierwszeństwa pieszemu, dochodzą sankcje za niezachowanie trzeźwości oraz nieposiadanie stosownych uprawnień do poruszania się tymi urządzeniami.

Zdefiniowanie nowych pojęć i reguł powinno uprościć funkcjonowanie wszystkich nas na coraz bardziej zatłoczonych ulicach, ale też chodnikach.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami ruchu w formie animacji. Animacja została przygotowana przez KWP w Olsztynie

Poniżej załączamy tabelę – opracowaną w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – z wybranymi przepisami, która będzie pomocna dla nowo zdefiniowanych użytkowników.

 Zasady_korzystania_z_hulajnog_elektrycznych__UTO__UWR_od_20_05_2021_r__-_wybrane_zmiany_w_przepisach.pdf

katowice.eu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.