Będą zmiany w funkcjonowaniu Rad Jednostek Pomocniczych?

W czwartek 27 maja odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Jak poinformował przewodniczący, Maciej Biskupski, obrady będą dotyczyć Rad Jednostek Pomocniczych, dla których mają zostać przyjęte odrębne statuty.  

Radni miejscy pochylą się nad pomysłem modyfikację nazwy jednostki organizacyjnej na “Radę Dzielnicy”. To zmiana szczególnie wyczekiwana przez lokalnych działaczy – jak napisała dla naszego portalu radna z Bogucic, Anna Malik, nowa nazwa z pewnością ułatwiłaby rozpoznawalność podmiotu wśród mieszkańców.   

Na sesji zostanie również poruszona kwestia uporządkowania kompetencji pomiędzy Przewodniczącym Rady a Przewodniczącym Zarządu, a także organizacji samych wyborów. Na pewno wybory do Rad Dzielnic powinny odbywać się w jednym czasie. Taka zmiana pozytywnie wpłynęłaby na frekwencję, jak i rozpoznawalność tych wyborów wśród mieszkańców skomentowała Anna Malik.  

Jest szansa, że dojdzie do tej zmiany – jak poinformował Przewodniczący Rady Miasta, pod obrady ma być wzięty pomysł organizowania wyborów w jednym czasie oraz wydłużenia kadencji radnych do 5 lat. 

Podczas sesji mają zostać przyjęte projekty statutów poszczególnych dzielnic, które następnie będą poddane konsultacjom społecznym. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok