Zabytkowy budynek Pod Kasztanami zostanie sprzedany?

Zabytkowy budynek Pod Kasztanami, mieszczący się w katowickim Giszowcu, zostanie sprzedany. Władze miasta, które są właścicielem zabudowanej nieruchomości, już kilka lat temu remont budynku uznały za nieopłacalny. Wobec tego, rozpoczął się proces wyprowadzania najemców, który zakończył się w 2019 roku.

Kompleks budynków, zbudowany w pierwszych latach XX wieku, został ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wedle informacji zawartych w wykazie, cena wywoławcza wynosi 2 mln 700 tys. zł.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok