Rada ds. Równego Traktowania w Katowicach? Aktywistka złożyła petycję

W piątek 14 maja katowicka aktywistka, Alicja Dobija, za pośrednictwem portalu Facebook poinformowała o kolejnej inicjatywie – działaczka społeczna złożyła petycję w sprawie utworzenia Rady ds. Równego Traktowania w Katowicach.

„Przez to, że obecna sytuacja pandemiczna w różnym stopniu dotknęła nas wszystkich, osoby dotknięte wykluczeniami społecznymi potrzebują naszego wsparcia jeszcze bardziej niż do tej pory. Promocja idei równości i równego traktowania oraz pomaganie mieszkańcom naszego miasta są i zawsze będą dla nas sprawami priorytetowymi.” – skomentowała pomysłodawczyni w poście.

Jak podkreśliła aktywistka, podobne rady funkcjonują m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdańsku.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok