Ciąg dalszy walki z wycinką drzew w Ligocie

Mieszkańcy Ligoty wciąż próbują zapewnić ochronę ponad stuletnim drzewom, których wycinka miałaby umożliwić zabudowę działki przy ul. Hadyny budynkami wielorodzinnymi. Co prawda radny Krzysztof Pieczyński poinformował, iż inwestor wycofał wniosek o zgodę na wycinkę drzew, jednak połowiczne rozwiązanie problemu nie zadowala mieszkańców.  

Tomasz Maśnica, Krzysztof Pieczyński oraz Adam Lejman-Gąska, po złożeniu interpelacji w przedmiotowej sprawie, nie uzyskali zadowalającej dla mieszkańców odpowiedzi – Urząd Miasta zwrócił jedynie uwagę na fakt, że drzewa znajdują się na działce, której współwłaścicielem są osoby prywatne. Wobec tego, choć miasto uważa za słuszne rozważenie objęcia ochroną drzew, nie zapewniło o podjęciu jakichkolwiek działań. W opinii miejskich władz interwencja mogłaby naruszać prawo własności osób fizycznych do terenu działki. 

W związku z wymijającą odpowiedzią Urzędu Miasta, Tomasz Maśnica podjął kolejną próbę interwencji – tym razem radny zaproponował zmianę w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w taki sposób, by działka z cenną roślinnością stała się terenem rekreacyjnym. “Aktualnie te miejsce jest nieuporządkowane i zaśmiecone, ale teren, o którym mowa, ma ogromny potencjał przyrodniczo rekreacyjny. Kolejna zabudowa mieszkalna w tym miejscu w znacznym stopniu pozbawi naszych mieszkańców możliwości korzystania z terenów zielonych, które tak bardzo potrzebne są do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania.” – skomentował w interpelacji radny.  

Również ta propozycja nie została uznana przez władze miasta za zasadną. Wiceprezydent poinformował, iż zmiany w MPZP nie są obecnie planowane, a funkcje przyrodnicza czy rekreacyjna nie powinny stać na drodze do spełnienia podstawowego przeznaczenia terenu działki, jakim jest stworzenie zabudowy mieszkaniowej.  

Wobec negatywnych odpowiedzi włodarzy miejskich, niezwykle zaangażowana lokalna społeczność postanowiła zebrać podpisy pod petycją, która ma na celu ustanowienie drzew pomnikami przyrody. Podpisy można złożyć tutaj.  

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok