Mieszkańcy Podlesia skarżą się na dzikie wysypisko śmieci

Na terenie nieruchomości w katowickim Podlesiu prowadzony jest nielegalny skład odpadów. Zaalarmowany doniesieniami mieszkańców radny zainterweniował w tej sprawie – Dawid Kamiński, w drodze interpelacji, zawnioskował do Urzędu Miasta o podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia działki znajdującej się przy ul. Marzanny 77. Z dokonanej przez radnego wizji lokalnej wynika, iż co prawda część odpadów może znajdować się na terenach prywatnych, jednak śmieci prawdopodobnie zalegają również na terenie miejskiej drogi pożarowej.  

Radny zwrócił uwagę na fakt, iż niezależnie od tytułu własności do terenu nielegalnego składowiska, wysypisko jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. Taka ilość odpadów w bliskim otoczeniu budynków mieszkalnych nie tylko wpływa na komfort życia społeczności lokalnej oraz walory estetyczne dzielnicy, ale i negatywnie oddziałuje na środowisko.  

Fot. Dawid Kamiński

“Z uzyskanych informacji wiem, że były podejmowane próby rozwiązania tej sytuacji, ale w imieniu mieszkańców tej okolicy proszę raz jeszcze o rozeznanie sytuacji i podjęcie działań mających na celu doprowadzenie tego terenu do porządku.” – skomentował radny w złożonym wniosku. 

Interpelacja czeka na odpowiedź Urzędu Miasta. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok