Rozpoczyna się walka z nielegalnym parkowaniem w Katowicach

 • Rozpoczyna się walka z nielegalnym parkowaniem w Katowicach
 • Akcja składa się z 3 etapów – są to kolejno: edukowanie, karanie opornych oraz punktowa rewitalizacja 22 rozjeżdżonych zieleńców
 • W ramach akcji powstaną mapy miejsc, w których najczęściej w nieprawidłowy sposób parkowane są pojazdy – w tej kwestii prezydent zaprosi do współpracy Rady Dzielnic
 • W ramach konkursu „miszczowie parkowania” urzędnicy będą publikować zdjęcia obrazujące najbardziej jaskrawe przypadki łamania prawa

Katowice ruszają do walki o prawidłowe parkowanie w mieście. W ramach akcji „Wyzwanie: parkowanie!”, przy wsparciu Straży Miejskiej, prowadzone będą działania edukacyjne, interwencyjne oraz rewitalizacyjne – w pierwszej kolejności na terenie Śródmieścia i Koszutki. Kierowcy, którzy parkują niezgodnie z przepisami, w pierwszej fazie akcji będą głównie pouczani, a później muszą liczyć się z mandatami i blokadami na kołach.

Śródmieście Katowic to obszar, który przeszedł zauważalną przemianę w ostatniej dekadzie. Pojawia się tu coraz więcej zieleni, kolejne przestrzenie są rewitalizowane i przywracane pieszym – a przykładem pozytywnych zmian jest dobiegająca końca kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej. Niestety efekt psuje niewielki odsetek kierowców, którzy nie potrafią lub nie chcą prawidłowo zaparkować swoich pojazdów. Tymczasem w Śródmieściu mamy ponad 2000 miejsc parkingowych. Utworzyliśmy także cztery centra przesiadkowe – w tym aż trzy o charakterze park and ride, w których na kierowców czeka blisko 1000 bezpłatnych miejsc parkingowych. Pomimo tego obserwujemy, że w ostatnich latach coraz częściej rozjeżdżane są trawniki i zieleńce. Niektóre pojazdy blokują chodniki, co stanowi duże utrudnienie dla rodziców z wózkami lub dla osób niepełnosprawnych. Dochodzi także do sytuacji, w których pojazd pozostawiony w niewłaściwym miejscu uniemożliwia dojazd karetce, straży pożarnej czy np. służbom miejskim wywożącym śmieci – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Doszliśmy do punktu w którym należy powiedzieć „dość”. Dlatego dziś ruszamy z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”. Sam jej tytuł jest przekorny, bo pokazuje, że dla niektórych osób zaparkowanie samochodu staje się swojego rodzaju wyczynem. Akcja składa się z trzech faz – w pierwszej będziemy edukować – pokazując jakie konsekwencje wiążą się z nielegalnym parkowaniem, w drugiej – będziemy dyscyplinować kierowców poprzez mandaty, a w trzeciej, przy współpracy z radami dzielnic, w 22 wskazanych miejscach punktowo uporządkujemy rozjeżdżoną zieleń – dodaje prezydent.

Akcja rozpoczyna się 28 kwietnia i swoim zasięgiem obejmie najpierw Śródmieście oraz Koszutkę. W pierwszej fazie, czyli do 9 maja, kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach lub blokujący ruch mogą liczyć na taryfę ulgową – otrzymają ulotkę informacyjną przypominającą mandat lub upomnienie. Od 10 maja nie będzie już przymykania oka, a na opornych parkujących czekają mandaty oraz blokady na koła. Tak stanowcze działania mają doprowadzić do tego, że samochody będą stawały jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI – MAPY I REWITALIZACJA

Po 10 maja akcja przeniesie się także na inne dzielnice. – Dziś wystosuję zaproszenia do Rad Jednostek Pomocniczych, które będą mogły umówić się ze Strażą Miejską na spacer po dzielnicy, którego celem będzie sporządzenie mapy miejsc, w których najczęściej łamane są przepisy związane z parkowaniem. Właśnie te obszary zostaną objęte szczególnym nadzorem Straży Miejskiej. W tych działaniach nie zależy nam na osiągnięciu jednorazowych efektów tylko wdrażaniu trwałych nawyków – zapowiada prezydent Marcin Krupa.

Dziś (28.04) rozpoczyna się także akcja „Zielone? Nie parkuję!”. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zieleńce, które są notorycznie rozjeżdżane przez samochody. Następnie, w każdej z 22 dzielnic, zostanie wybrane jedno miejsce, które zostanie zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w taki sposób, by utrudnić wjazd samochodów.

Równolegle do działań w terenie prowadzona będzie kampania edukacyjna dla mieszkańców. Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych pojawią się krótkie spoty pokazujące konsekwencje nielegalnego lub nieprawidłowego parkowania. Od 4 maja mieszkańcy będą mieli możliwość oznaczania miejsc na specjalnej mapie, w których problemy z nieprawidłowym parkowaniem występują najczęściej oraz dołączenie do nich fotografii z „miszczami parkowania”. Autorzy zdjęć przedstawiających najbardziej jaskrawe i „oryginalne” przykłady „miszczów parkowania” zostaną nagrodzeni gadżetami miejskimi. Mapa dostępna będzie na stronie wyzwanieparkowanie.katowice.eu.

Utworzone zostało także wydarzenie na FB, gdzie można znaleźć bieżące informacje związane z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”. LINK: https://bit.ly/3dYmZsH

STATYSTYKI POTWIERDZAJĄ SKALĘ PROBLEMU

Przeprowadzenie akcji „Wyzwanie: parkowanie!” jest konieczne, bo jak pokazują codzienne obserwacje i nasze statystyki, wielu kierowców parkuje w miejscach do tego niewyznaczonych, blokując ruch pieszy, utrudniając dojazd do budynków pojazdom służb miejskich lub ratunkowych, czy rozjeżdżając zieleń – mówi Piotr Piętak, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach.

W roku 2019 Straż Miejska przeprowadziła w sumie 21882 różnego rodzaju interwencji związanych z porządkiem w komunikacji. W tym:

 • Unieruchomiono 2114 samochodów poprzez zastosowanie blokady kół 
 • 143 pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela
 • Przeprowadzono 1941 interwencji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleńcach – ukarano mandatami 775 osoby, a wobec 117 zastosowano pouczenie, 3 sprawy trafiły do sądu.

W roku 2020 Straż Miejska przeprowadziła w sumie 11266 różnego rodzaju czynności związanych z porządkiem w komunikacji. W tym:

 • Unieruchomiono 416 samochodów poprzez zastosowanie blokady kół 
 • 43 pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela
 • Przeprowadzono 1017 interwencji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleńcach – ukarano mandatami 565 osoby, a wobec 177 zastosowano pouczenie, 8 spraw trafiło do sądu.

W KATOWICACH TRWA REWOLUCJA TRANSPORTOWA

W Katowicach od kilku lat trwa rewolucja komunikacyjna, której celem jest budowanie transportu zrównoważonego – przyjaznego dla pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów komunikacji publicznej. Jej elementem jest m.in. ograniczanie ruchu kołowego w Śródmieściu. W tym roku zostaną przeprowadzone z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Z kolei od maja opłaty za parkowanie w SPP zostaną wyrównane do poziomu tych z podstrefy „Ceglana-Wita Stwosza”, a mieszkańcy Katowic zyskają możliwość nabywania miesięcznych i kwartalnych abonamentów w preferencyjnych cenach.  Do najważniejszych działań zrealizowanych w ostatnich latach można zaliczyć:

 • Utworzenie 45 km nowych dróg rowerowych w latach 2015-2021 (koszt ok. 41 mln zł)
 • Zakup w latach 2015-2021 nowoczesnych autobusów – w tym 115 to pojazdy niskoemisyjne, a 20 to jedno i dwuczłonowe autobusy o napędzie elektrycznym (koszt 130 mln zł)
 • Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowania DK81 i DK86 na wysokości Giszowca (zakończenie prac planowane na 2022 rok, koszt prac szacowany na 286 mln zł)
 • Budowa dwóch Centrów Przesiadkowych i Międzynarodowego Dworca Autobusowego (koszt
  ok. 220 mln zł)
 • Wprowadzenie strefy Tempo 30 – 15% dróg w Katowicach objętych tą strefą, gdzie prędkości poruszania się ograniczono do 30 km/h. Tylko w pierwszych trzech latach, po wprowadzeniu strefy, liczba wypadków spadła o około 41%, natomiast łączna liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów spadła o blisko 40%
 • Przywracanie przestrzeni pieszym – m.in. kompleksowa przebudowa i zazielenienie ul. Dworcowej (koszt ok. 16,8 mln zł, zakończenie prac planowane jest na czerwiec/lipiec 2021 r.) oraz przebudowa ul. Warszawskiej (koszt ok. 12 mln zł, zakończenie prac planowane na koniec 2022 r.)

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.