PKP planuje przebudowę dworca

Z informacji uzyskanych przez Urząd Miasta wynika, że PKP planuje modernizację katowickich dworców. Prace mają polegać w szczególności na przebudowie układów torowo-rozjazdowych oraz peronów, włącznie z przejściami dla pieszych. Powyższe informacje uzyskał Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Tomasz Maśnica – radny w drodze interpelacji zwrócił uwagę na opóźnienie w instalacji wind na dworcu w Katowicach Ligocie.  

W odpowiedzi na powyższe ponaglenie, Urząd Miasta nakreślił planowaną przez PKP inwestycję: projekt zakłada rozbiórkę istniejącego przejścia podziemnego łączącego perony i budowę nowej infrastruktury, która miałaby połączyć nowoprojektowane perony, a także wykonanie drugiego przejścia dla pieszych – na końcu peronów od strony Piotrowic. W trakcie prac modernizacyjnych mają zostać zainstalowane windy oraz zbudowane przejścia dla osób niepełnosprawnych. 

PKP zakłada co prawda, iż przetarg na wykonawcę odbędzie się jeszcze w tym roku, prace budowlane rozpoczną się zaś w roku przyszłym, niemniej cała inwestycja uzależniona jest od uzyskania środków unijnych.  

Na planowanej modernizacji władze miasta postanowiły jednak oprzeć decyzję o odstąpieniu od poprawy infrastruktury dla niepełnosprawnych w katowickim dworcu, uznając ją za niecelową ekonomicznie przez tymczasowy charakter. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok