Mieszkańcy są zaniepokojeni budową Wodnego Placu Zabaw

Mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia są zaniepokojeni planowaną budową miejsca rekreacji. Społeczność zgłosiła obawy odnośnie stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych w bloku przy ul. Chrobrego 17, które już bez nowej inwestycji są mocno obciążone. Ewentualne przyłączenie infrastruktury Wodnego Placu Zabaw mogłoby spowodować znaczne uciążliwości dla mieszkańców bloku. Istnieją również obawy, że posadowienie inwestycji w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego będzie generować hałas i pogorszenie warunków zamieszkania. 

Redakcja skierowała pytania mieszkańców do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Urzędnicy zapewnili, że nie ma w planach budowy połącznia instalacji kanalizacyjnej placu zabaw z siecią budynku mieszkalnego, a sama inwestycja znajduje się w przepisowej odległości od bloku.  

Mieszkańcy zwrócili również uwagę na wycinkę 16 drzew, do której doszło w związku z przedmiotowym projektem – władze miasta poinformowały, że zgodnie z zezwoleniem, wykonawca jest zobowiązany do nasadzenia zastępczego. Drzewa w tej samej liczbie mają być posadzone na terenie Wodnego Placu Zabaw do 7 maja bieżącego roku. 

Co do prognozowanego poziomu hałasu i ewentualnego pogorszenia warunków mieszkaniowych, odpowiedź Urzędu Miasta jest mniej zadowalająca – zgodnie z obowiązującymi przepisami, ten rodzaj inwestycji nie wymaga bowiem wykonania prognoz w tym zakresie.  

Wodny Plac Zabaw to inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Zakończenie zadania jest zaplanowane na czerwiec tego roku. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok