Mieszkańcom Osiedla Witosa przeszkadza hałas

Mieszkańcy zwracają uwagę na hałas emitowany przez wadliwe elementy konstrukcyjne wiaduktu na Osiedlu Witosa. Zarówno rada dzielnicy, jak i zaalarmowany przez mieszkańców radny, Krzysztof Kraus, próbują skłonić włodarze miejskie do interweniowania w sprawie fragmentu autostrady A4. Przejazd pojazdów przez fragment drogi emituje uciążliwy hałas, który w godzinach nocnych słychać nawet w oddalonych od autostrady obszarach dzielnicy.  

“Nadmieniam po raz kolejny, że w związku z wycięciem drzew, jak i trzebieżą w naturalnym pasie ochraniającym Osiedle Witosa od autostrady, uciążliwości akustyczne związane z jej eksploatacją nasiliły się w stopniu znacznym – zwłaszcza na wyższych elewacjach budynków położonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Nocny hałas związany z dylatacją jest jednak słyszany na niemal całym terenie dzielnicy (po wycięciu drzew w pasie przy autostradzie powstało naturalne „gardło” dla transmisji uporczywego hałasu na sporą część osiedla mieszkalnego.” – podkreślił w interpretacji radny, Krzysztof Kraus. 

Mimo wielokrotnych interwencji w tym temacie, a także przekazania zgłoszenia do zarządcy drogi, problem wciąż nie został rozwiązany. Interpelacja radnego z 15 kwietnia czeka na odpowiedź Urzędu Miasta. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok