Miasto przedłuży Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Prezydent Miasta Katowice na bieżąco podejmuje optymalne w ramach aktualnych uwarunkowań prawnych oraz swoich możliwości działania pomocowe dla katowickich przedsiębiorców. Działania są aktualizowane na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z tym prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o przedłużeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy.

– Utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie firm, to główne cele Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy. Trwają szczepienia, pandemia kiedyś się skończy i znów zaczniemy chodzić masowo do restauracji, na siłownie czy różne zajęcia sportowe. To bardzo trudny czas na prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego chcemy pomóc katowickim przedsiębiorcom. Rozwiązania zawarte w naszym pakiecie to między innymi zwolnienia z opłat za  czynsze, dzierżawy i wywóz odpadów. Warto podkreślić, że opracowaliśmy je wspólnie – ponad podziałami politycznymi z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pierwsze dwa filary KPP adresowane są do przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów za okres, w którym na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzeci filar dotyczy m.in. możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ponadto przedłużony został do dnia 30 listopada 2021 r. termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. Przedłużenie dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na handlu lub wynajmie powierzchni handlowych w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m². W celu skorzystania z ulgi należy dokonać zgłoszenia na wzorze (do 30.11.2021 r.), przedłożyć formularz w zakresie pomocy publicznej oraz spełnić warunki wynikające z UCHWAŁY NR XXX/654/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Czwarty filar, dotyczy 50% obniżki na odbiór odpadów dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK Sp. z o.o.

Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzeń pozwalają na wprowadzenie zwolnień w ramach pierwszego, drugiego oraz czwartego filaru przedsiębiorców reprezentujących branże:

  • dyskoteki, baseny, siłownia, centrum fitness, gastronomia, domy i ośrodki kultury;                                      
  • poprawa kondycji fizycznej, hotelarska, galerie, salony wystawiennicze, teatr, kino, instytucje kultury;
  • fryzjerstwo, kosmetyczna, salony tatuażu i percingu;
  • świadczące usługi kserograficzne na terenie szkół i placówek oświatowych;

Wnioski w ramach ww. filarów (I,II i IV) będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do końca maja 2021 r.

Informacje nt. okresu zwolnień, zwolnionych branż oraz wnioski znajdują się na stronie: https://rawaink.katowice.eu/katowicki-pakiet-przedsiebiorcy-2-0/

Wypełnione wnioski można złożyć:

  • w formie elektronicznej i skan wniosku należy przesłać na adres: rawa.ink@katowice.eu,
  • poprzez skrzynkę kontaktową znajdującą się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 z adnotacją „Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink”
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Katowice, Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice.

UWAGA: W przypadku ubiegania się o zwolnienie w ramach trzeciego filaru nie ma możliwości przesłania wniosków w formie elektronicznej, natomiast przesłać można także za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP.

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy w dalszym ciągu koordynuje katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, pracownicy obsługują przedsiębiorców pod numerami telefonów: (32)259 32 77, (32) 705 47 47, (32) 705 47 11, (32) 705 47 46, (32) 705 47 43, (32) 259 31 53, (32) 259 37 11 oraz drogą mailową: rawa.ink@katowice.eu.

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.