Jarosław Makowski apeluje do mysłowickiej radnej

Jarosław Makowski wystosował apel do przewodniczącej Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej z Mysłowic. Katowicki radny zwrócił się z prośbą o przyjęcie w sąsiednim mieście uchwały, która miałaby zapobiec planowanej wycince drzew w Lesie Murckowskim:

„Lasy to nasze dobro wspólne. Zdajemy sobie z tego sprawę szczególnie dziś, gdy na naszych oczach trwa wycinak ważnych i bezcennych dla nas – mieszkańców Katowic, Mysłowic i Śląska – drzewostanów. Jednym z nich jest Las Murckowski, który jest ważny zarówno dla mieszkańców Mysłowic, jak i Katowic, gdy mieszkańcu oby miast korzystają z tego wyjątkowego lasu

W marcu Radni Miasta Katowice jednogłośnie przegłosowali apel do Nadleśnictwa Katowickiego, by planowane na rok 2021 wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej dotyczących wydzieleń 328i i 329j na terenie Leśnictwa Murcki zostało wyłączne z użytkowania rębnego.

Jako Radni Miasta Katowice kierowaliśmy się przekonaniem, że za taką decyzją stoją niepodważalne wartości przyrodnicze, naukowe i krajobrazowe oraz struktura drzewostanów w Lesie Murckowskim. Dziś zwracam się do Pani Przewodniczącej, by analogiczny apel przyjęła Rada Miasta Mysłowice. Powinna nam wszystkim leżeć na sercu troska o to „leśne sanktuarium” – Las Murckowski – które jest naszym wspólnym dobrem.” – napisał radny.

Apel czeka na odpowiedź ze strony mysłowickiej Rady Miasta.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok