Tak (nie) funkcjonuje wywóz śmieci w mieście

Miejski rady, Łukasz Borkowski, w mediach społecznościowych zamieścił post, w którym zwrócił uwagę na złe funkcjonowanie wywozu śmieci w Śródmieściu – szczególnie zadziwiający jest fakt, że obrazem problemu stały się odpady wielkogabarytowe zalegające na ulicy przy samym rynku.

Takie zanieczyszczenie niewątpliwie nie jest dobrą wizytówką ani Katowic, ani tym bardziej miejskich włodarzy, których siedziba mieści się w najbliższym otoczeniu sfotografowanych przez działacza rozrzuconych śmieci. Radny poinformował, że zwiększenie dbałości o czystość miasta stało się przedmiotem interpelacji skierowanej do Prezydenta Marcina Krupy. Jednym z rozwiązań ma być zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej, która miałaby na bieżąco egzekwować przestrzeganie porządku na katowickich ulicach.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok