Trwają prace w obrębie placu Wolności

W poniedziałek 12 kwietnia rozpoczęła się kolejna inwestycja, która przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w Katowicach. Na placu Wolności ruszyły prace zlecone przez TAURON Ciepło Sp. z o.o., które pozwolą przyłączyć do sieci ciepłowniczej budynki położone przy ulicy Matejki, a także VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. 3 Maja 42. Roboty prowadzi katowicka firma Seneca Technologie w Przemyśle Energetycznym.

Według wykonawcy prace nie spowodują znaczących utrudnień dla pieszych, z ruchu będą jedynie wyłączane sukcesywnie niektóre alejki. W związku z tym pojawią się obejścia dla pieszych. Kierowcy przejeżdżający przez plac Wolności nie odczują prowadzonych tutaj prac, gdyż w obrębie ulic będą one wykonywane metodą bezwykopową.

Jak zapewnia zarządca terenu Zakład Zieleni Miejskiej, inwestycja nie spowoduje wycinki drzew na pl. Wolności. Aktualnie prowadzony jest demontaż nawierzchni. Wykonawca przewiduje zakończyć roboty do końca sierpnia bieżącego roku.

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.