Muzeum Śląskie przybliża kulturę niesłyszących

Muzeum Śląskie, wobec utrzymanych obostrzeń sanitarnych, przeniosło część swojej aktywności na platformy internetowe. Jednym ze zorganizowanych przez placówkę kulturalną wydarzeń był webinar “Migamy i czytamy” – spotkanie poświęcone zarówno integracji niesłyszących ze słyszącymi, jak i kulturze osób z niepełnosprawnością słuchową.

Jak opisują sami organizatorzy, na pytania m.in. o język migowy oraz samą społeczność osób niesłyszących zaproszeni goście odpowiedzieli z perspektywy historii sztuki, estetyki, antropologii kultury, a także socjologii, nie zabrakło również rozmowy o unikatowych publikacjach z zakresu deaf studies, deaf art, antropologii komunikacji i języków migowych.

W spotkaniu wzięli udział: Dagmara Stanosz – antropolożka kultury, Michał Justycki – historyk sztuki; Zuzanna Teper-Solarz – socjolożka; Agnieszka Kołodziejczak – kulturoznawczyni. Webinar był prowadzony w języku polskim fonicznym oraz migowym, a za tłumaczenie odpowiadają Irena Piecha i Ewa Nowicz. 

Muzeum Śląskie
Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok