Mieszkańcy tworzą ranking najbardziej oszpeconych reklamami miejsc w mieście

Ruch społeczny “Mieszkańcy dla Katowic” za pośrednictwem portalu Facebook wyszedł z inicjatywą stworzenia rankingu pięciu miejsc, które w przekonaniu mieszkańców zostały w największym stopniu oszpecone reklamami. Zorganizowane przez aktywistów głosowanie jest wyrazem niezadowolenia katowiczan z ilości i jakości reklam pojawiających się w przestrzeni publicznej.  

Z raportu przeprowadzonego w ramach konsultacji społecznych wynika, że aż odpowiednio 79% i 72% ankietowanych uważa, iż reklamy w Katowicach przysłaniają elementy architektury i przyrody oraz elewacje obiektów zabytkowych, 89% odpowiedzi wskazuje zaś, że w mieście reklam jest za dużo. Co ciekawe, z wyników ankiety wynika, że sytuacja najgorzej wygląda w centrum miasta – aż 80% ankietowanych przy pytaniu, w którym miejscu nadmiar reklam jest najbardziej widoczny, wskazała właśnie na Śródmieście. 

katowice.eu

“Mieszkańcy dla Katowic” zachęcają do dzielenia się zdjęciami miejsc z największą liczbą reklam w komentarzach pod postem oraz w wiadomościach prywatnych.  

https://www.facebook.com/mieszkancydlakatowic/posts/901279340660604
Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok