Radny walczy o dodatkowe środki dla szkoły podstawowej na Osiedlu Tysiąclecia

W związku z realizowanymi pracami termomodernizacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka na Osiedlu Tysiąclecia, radny Klubu Radnych Forum Samorządowego i Marcina Krupy, Krzysztof Kraus, złożył interpelację w sprawie przekazania instytucji środków potrzebnych do odmalowania części wnętrz w budynku szkoły. – Wniosek w tej sprawie ma zostać poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta w dn. 29 kwietnia – wierzę, że uzyska on poparcie wszystkich Radnych. – poinformował wnioskodawca za pośrednictwem portalu społecznościowego. Krzysztof Kraus podziękował również za wsparcie Barbarze Wnęk-Gabor i Patrykowi Białasowi, którzy jako radni, także złożyli interpelacje w tej sprawie.  

https://www.facebook.com/krzysztof.e.kraus/posts/2861579884056564
Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok