Mieszkańcy Śródmieścia z inicjatywą zagospodarowania przestrzennego dzielnicy

STOP betonowaniu AWF to inicjatywa mieszkańców Śródmieścia, będąca częścią szerszego ruchu, Mieszkańcy dla Katowic, który walczy z zanikiem zieleni w przestrzeni miasta. W ostatnim czasie grupa aktywistów z Śródmieścia zajmuje się okolicą ul. Kościuszki oraz stadionu AWF, gdzie jak informują mieszkańcy, w celu zrealizowania inwestycji budowlanych, ma dojść do wycinki ok. 70 drzew. Przedstawiciele ruchu społecznego szczególnie podkreślają fakt, iż szpaler rosnący w sąsiedztwie autostrady A4 jest ostatnią barierą chroniącą mieszkańców Śródmieścia, ale i dalszych dzielnic, przed spalinami i hałasem generowanymi przez samochody.  

W ramach prowadzonej działalności, ruch STOP betonowaniu AWF stworzył pomysł zagospodarowania terenów Śródmieścia, który przedstawił za pośrednictwem portalu społecznościowego. Jak wskazują członkowie ruchu, aktualny stan wykorzystania przestrzeni miejskiej daleki jest od ideału: w Śródmieściu Katowic przypada tylko 2,8m2 zieleni na mieszkańca, nie ma w jego obszarze ani jednego ogólnodostępnego boiska, jest tylko 1 park dzielnicowy o pow. ok. 3ha i 6 skwerów, zieleń uliczna w zaniku, są tylko 3 place zabaw i nie ma żadnego wybiegu dla psów. Ogólna powierzchnia terenów zielonych dla dzielnicy Śródmieście to tylko 1,9%. Wskaźnik obrazujący jaką betonową pustynią, nieprzyjazną mieszkańcom jest śródmieście Katowic. I to wszystko dla około 26 600 mieszkańców. – podkreślają aktywiści.  

Ruch alarmuje, iż stadion AWF przy ul. Kościuszki jest nie tylko jedynym w mieście obiektem tego typu, ale pozostaje unikatowy w skali województwa, a ochronie powinien podlegać tym bardziej w sytuacji, gdy korty im. Jadwigi Jędrzejowskiej zostały bezpowrotnie zniszczone.  

Założenia projektowe aktywistów zakładają m.in. obniżenie budynku prokuratury przy ul. Wita Stwosza, przywrócenie terenom kortów ich dawnej funkcji oraz utrzymanie gęstej zieleni osłonowej i urządzonej wzdłuż Alei Górnośląskiej.  

https://www.facebook.com/STOPbetonowaniuAWF/posts/758044718414231
Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok