Kolejne zmiany w organizacji ruchu na węźle Giszowiec

Na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej (DK 86) z ul. 73 Pułku Piechoty (DK81), ul. Kolistą i ul. Karolinki wprowadzono zmianę organizacji ruchu. – W pierwszej kolejności ruch na ulicy Pszczyńskiej został przełożony z jezdni wschodniej na zachodnią, czyli na nowo wybudowaną jezdnię w stronę Tychów. Oznacza to, że ruch samochodów będzie odbywał się po jednej nitce, zarówno w stronę Katowic, jak i Tychów. Od 7 kwietnia zamknięty jest odcinek ul. Kolistej pod rozbieranym starym wiaduktem drogowym. Odcinek będzie wyłączony z ruchu nie dłużej niż przez trzy tygodnie. Wykonawca będzie prowadził roboty całodobowo, co pozwoli najefektywniej wykorzystać czas zamknięcia ulicy Kolistej i wykonać prace w możliwie najkrótszym okresie czasu (maksymalny przewidywany czas zamknięcia ul. Kolistej to 3 tygodnie). W tym czasie dla kierowców możliwa będzie nawrotka na skrzyżowaniu z ul. Górniczego Stanu – mówi Tomasz Kawalec, kierownik budowy z firmy NDI – generalnego wykonawcy robót.  

Kolejnym etapem będzie poprowadzenie ruchu po nowej jezdni dwoma pasami w kierunku Tychów na odcinku ulicy Pszczyńskiej od autostrady A4 do zjazdu na ulice Kolistą i 73 Pułku Piechoty oraz jednym pasem ruchu w stronę Katowic. Zgodnie z harmonogramem powinno to nastąpić w maju.  

To największa inwestycja drogowa w mieście od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. 

 – Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Piesi i rowerzyści także zyskają nowe, bezkolizyjne połączenia. W efekcie przebudowy skrzyżowanie Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty będzie dwupoziomowe, a ruch lokalny zostanie oddzielony od tranzytowego. Powstaną tu zatem dwa węzły: jeden będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A-4 i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska, drugi będzie dedykowany dla ruchu lokalnego – w kierunku Giszowca, Murcek i Ochojca – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice. Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Inwestycja w liczbach: 
58,5 tysiąca – tyle pojazdów codziennie przejeżdża po DK 86 na wysokości katowickiego Giszowca 
247,5 mln zł – tyle kosztować będzie przebudowa węzłów DK81 i DK 86  
3,62 km – to łączna długość rozbudowywanych i przebudowywanych dwóch odcinków DK 81 i DK 86 

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.