Rozstrzygnięto konkurs na projekt siedziby katowickich prokuratur

W dniu 31 marca 2021 roku został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla budowy siedziby prokuratur różnego szczebla wraz  z zagospodarowaniem terenu.

Za najlepszą pracę uznano koncepcję opracowaną przez firmę Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe Sp. z o.o. z/s w Katowicach. Autorzy najlepszej pracy otrzymali nagrodę w wysokości 50.000 złotych i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Nagrodę przyznano za czytelną, zdyscyplinowaną i przekonującą dyspozycję przestrzenną, najlepiej spełniają cel konkursu. Sąd konkursowy uznał, iż jednoznaczny w wyrazie architektonicznym obiekt przyszłej siedziby prokuratur stanowić będzie wartościowy akcent wjazdowy do miasta.

Drugą nagrodę w wysokości 30.000 złotych przyznano AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Tarnobrzegu. Trzecią nagrodę w wysokości 20.000 złotych przyznano SBS Engineering Group Sp. z o.o. z/s w Krakowie. Nadto wyróżniono prace: Witolda Senkiel z Krakowa, Marcina Kwietowicz z Warszawy, firmy Kiewel/Janus Architektura Sp. z o.o. z/s w Krakowie.

Konkurs został ogłoszony w październiku 2020 roku,  na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, przez katowickie Stowarzyszenie Architektów Polskich.
W I Etapie Konkursu Sąd Konkursowy, spośród nadesłanych w terminie opracowań studialnych, wyłonił 6 prac. W drugim etapie konkursu przewidziano nagrody dla autorów najlepszych prac: I nagroda – 50.000 złotych oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, II nagroda – 30.000 złotych,  III nagroda – 20.000 złotych, 3 wyróżnienia – po 15.000 złotych.

Nowa siedziba katowickich prokuratur ma powstać w Katowicach w rejonie ulicy Gliwickiej 273 przy DTŚ, na działce o powierzchni 34 tys. m2, którą w 2018 roku miasto Katowice przekazało Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. W wybudowanym budynku swoją siedzibę będą miały: Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach, Prokuratura Regionalna w Katowicach, Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Prokuratura Rejonowa Katowice – Południe w Katowicach, Prokuratura Rejonowa Katowice – Północ w Katowicach, Prokuratura Rejonowa Katowice – Wschód w Katowicach, Prokuratura Rejonowa Katowice – Zachód w Katowicach.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Marta Zawada- Dybek

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.