Wsparcie Miasta Katowice dla organizacji pozarządowych w 2021 roku

Prezydent Miasta zarządzeniem z dnia 31 marca 2021 roku w wykonaniu uchwały Rady Miasta w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”, dokonał wyboru, na realizację których projektów i w jakiej części miasto przeznaczy środki finansowe.

Większość rozdysponowanych środków otrzymała Fundacja Viribus Unitis, która w ramach swojej podstawowej działalności prowadzi punkty informacyjne o Unii Europejskiej. To właśnie na tę inicjatywę – przybliżania mieszkańcom regionu tematyki unijnej, zarządzeniem Prezydenta Miasta fundacja otrzyma wnioskowaną kwotę 15 500,00 zł.

Beneficjentem dotacji została również Pracownia Edukacji Żywej – katowicka fundacja, zajmująca się działalnością edukacyjną w przedmiocie ekologii, szczególnie wśród młodzieży. Projekt, na realizację którego organizacja otrzymała wnioskowaną kwotę 1 550,00 zł, to wydanie Katowickiego Spacerownika Przyrodniczego w wersji papierowej. Napisałyśmy go, by pokazać, że Katowice, miasto często kojarzone z przemysłem, zanieczyszczeniem, smogiem i betonem, jest również bardzo zielonym miastem – podkreślają autorki Spacerownika na oficjalnej stronie fundacji. Broszura zawiera propozycję czterech spacerów; na Giszowcu, Murckach, Zadolu i Borkach. 

Wymagań formalnych nie spełnił projekt Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. St. Kostki – fundacja wnioskowała o przyznanie 198 150,00 zł na prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczy już IV naboru ofert – łączne środki finansowe zaplanowane na udzielenie dotacji podmiotom, których celem jest wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice., w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”, wynoszą 500 000 zł. Z kwoty 367 452,00 zł pozostałej po pierwszych trzech naborach ofert, w IV naborze rozdysponowano 17 050,00 zł – zagospodarowanie tych środków zostało zaplanowane w rezerwie celowej budżetu Miasta Katowice na 2021 r. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok