Interpelacja w sprawie przekazania maseczek jednorazowych mieszkańcom

Beata Bala, radna okręgu wyborczego nr 1 z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, w dniu 31 marca 2021 roku złożyła interpelację w sprawie przekazania maseczek jednorazowych na rzecz mieszkańców przez MOPS oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Katowic.  

Radna szczególną uwagę zwraca na potrzebę przekazania maseczek osobom starszym oraz tym mieszkańcom miasta, dla których zakup może okazać się wyjątkowo uciążliwy finansowo – w szczególności podkreśla konieczność pomocy dużym rodzinom, w których zapewnienie każdemu domownikowi maseczki jednorazowego użytku może poważnie nadwerężyć budżet domowy. 

Wedle interpelacji skierowanej do Prezydenta Miasta, w maseczki powinny zostać wyposażone miejskie domy pomocy społecznej oraz inne placówki rozmieszczone na terenie miasta, które zostały przeznaczone do podobnych celów – pracownicy nadmienionych jednostek wedle uznania i aktualnych potrzeb mieliby rozdysponować otrzymane artykuły sanitarne. W opinii radnej w darmowe maseczki przeznaczone dla mieszkańców należy również wyposażyć funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej, by ci mogli w razie potrzeby przekazywać maseczki potrzebującym. 

Interpelacja oczekuje na odpowiedź Prezydenta Miasta. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok