Katowice nie dostaną rządowych pieniędzy

W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych rząd przyznawał samorządom środki aby wesprzeć ich działanie. Dla Katowic nie przeznaczył ani złotówki.

Dzięki wsparciu samorządy będą mogły zrealizować planowane inwestycje m.in. remonty i budowę dróg, boisk sportowych, świetlic wiejskich, szkół itp. Jednak Katowice będą musiały poradzić sobie same. Taki obrót sprawy można by tłumaczyć tym, że pieniądze trafiły do bardziej potrzebujących, mniejszych miejscowości, nie jest to jednak całkowicie prawdą, gdyż chociażby Kraków czy Łódź otrzymały środki z funduszu.

Dodatkowy budżet umożliwiłby i przyspieszył wiele inwestycji na terenie naszego miasta. Będziemy jednak musieli się bez niego obejść.

Michał Rajda
Michał Rajda