Głosowanie na nowy System Informacji Miejskiej

W przestrzeni Placu Kwiatowego zostały zaprezentowane dwie propozycje nowego Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Katowicach. To efekt spotkań powołanego pod koniec ubiegłego roku zespołu eksperckiego. Mieszkańcy miasta mają teraz czas do 31 marca, aby wybrać jedną z dwóch wersji. Ta z największą liczbą głosów zostanie zrealizowana w przestrzeni Katowic. – podaje Urząd Miasta Katowice

Choć ustawione na Placu Kwiatowym propozycje nowego Systemu Informacji Miejskiej zostały niedawno zdemolowane, wybór nowych oznaczeń miejskich nie został opóźniony i na zagłosowanie zostało tylko kilka dni. Głos można oddać osobiście w Urzędzie Miasta Katowice lub w formie ankiety na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Nowy System Informacji Miejskiej podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawi dostępności miasta dla turystów, umożliwi rozszerzenie systemu na inne miasta GZM oraz uwzględni potrzeby osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz wadami wzroku poprzez wykorzystanie czytelnej czcionki, kontrastu i charakterystycznego wyglądu oraz kolorystyki.

Wyboru podczas głosowania można dokonać między dwoma wersjami stworzonymi we współpracy z katowickim ASP. Charakterystyczna wersją kontrastowa, z kolorem żółtym oraz bardziej neutralna monochromatyczna wersja.

Przetarg na zmianę Systemu Informacji Miejskiej został rozstrzygnięty w styczniu. Wygrała go spółka Utal, producent znaków i tablic rejestracyjnych z Poznania, szacowany koszt to około 11,5 mln zł. Pierwsze tablice pojawią się w przestrzeni Katowic pod koniec bieżącego roku, w pierwszej kolejności w Śródmieściu, później w Nikiszowcu i pozostałych częściach miasta.

Michał Rajda
Michał Rajda