Wielkie sprzątanie Załęża

Akcja rozpocznie się na końcu ul.Kupca, na placu przy garażach. Na każdego uczestnika czekać będzie poczęstunek.

Stowarzyszenie Zielone Załęże w sobotę 20 marca o godzinie 10:00 organizuje akcję sprzątania Załęża. Misją stowarzyszenia jest zmiana wizerunku Załęża oraz integracja społeczności lokalnej wokół zieleni miejskiej oraz małej infrastruktury. Akcja sprzątania Załęża, do której dołączyć może każdy, poprawi wygląd okolicy dzięki czemu będzie bardziej przyjazna mieszkańcom i wpłynie na postrzeganie dzielnicy w regionie.

Obszar, który zostanie uprzątnięty w ramach akcji obejmuje zaplecze ulic pomiędzy Wolskiego i Wiśniową. Znajduje się tam ścieżka, która biegnie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Podczas akcji należy pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego, utrzymywać dystans i nosić maseczkę.

Michał Rajda
Michał Rajda