Jak wyglądało bezpieczeństwo sanitarne w Katowicach w 2020 roku?

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach przygotowała raport dotyczący bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w 2020 roku. Znalazły się w niej między innymi informacje o uchybieniach instytucji wykonujących działalność medyczną oraz branży spożywczej. Podano przypadki ukarania uchybień mandatami.

Szybko rozwijające się zagrożenie dla zdrowia publicznego, spowodowane przez koronawirus, wywołało wiele zmian w aspekcie funkcjonowania placówek leczniczych. Opracowano wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń zdrowotnych. Rekomendowano rodzaje i stosowanie środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji
pomieszczeń podmiotu leczniczego.
– podaje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach.

Według zebranych przez nią danych do uchybień w naszym mieście w 2020 roku doszło do 2 przypadków zaniedbania w placówkach medycznych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku zapoznania się personelu z obowiązującymi procedurami, brudnych powierzchni pomieszczeń i wyposażenia.

Działania kontrolne prowadzone w zakładach produkcji żywności, obiektach obrotu
żywnością a także w miejscach produkcji i obrotu kosmetykami wykazały znacznie więcej bo aż 66 przypadków uchybień skutkujących karą grzywny na łączną kwotę 14 350 zł. PSSE nie wyszczególniła jednak ile z tych przypadków wiązało się ściśle z przestrzeganiem procedur związanych z pandemią koronawirusa.

Co ciekawe najmniej uchybień miało miejsce w mniejszych galeriach handlowych takich jak Supersam czy Libero, w którym żadnych uchybień nie stwierdzono.

Michał Rajda
Michał Rajda