Rada Miasta apeluje do Nadleśnictwa w sprawie wycinki buków w Lasach Murckowskich

Rada Miasta Katowice jednogłośnie przegłosowała w czwartek apel do Nadleśnictwa Katowice.

Treść apelu:

W dniu 26 lutego 2021 roku obradowała w trybie zdalnym Komisja Klimatu Rady Miasta Katowice. Jeden z punktów porządku obrad tej Komisji dotyczył planowanej przez Nadleśnictwo Katowice wycinki 180-195-letnich buków w Lasach Murckowskich.

Po wysłuchaniu ponad dwugodzinnej dyskusji i przedstawionych argumentów, my – Radni Rady Miasta Katowice – apelujemy do Nadleśnictwa Katowice, aby zaplanowane na rok 2021 prace z zakresu gospodarki leśnej w wydzieleniach 328i oraz 329j na terenie Leśnictwa Murcki zostały wstrzymane, a drzewostany te zostały wyłączne z użytkowania rębnego.

Kierujemy ten apel w przekonaniu, że stojąza nim niepodważalne wartości przyrodnicze, naukowe i krajobrazowe oraz struktura drzewostanów omawianych starodrzewów bukowych. Takąpozaustawowąformęochrony przyrody przewiduje Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Katowice na lata 2020-2029.

Mamy nadzieje,że nasz apel spotka sięze zrozumieniem Nadleśnictwa Katowice. Wszystkim nam leży na sercu troska o to „leśne sanktuarium”, które jest dobrem wspólnym mieszkańców Katowic, Aglomeracji Katowickiej i Śląska.

Sebastian Pyplacz
Sebastian Pyplacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.