Problem Radnego z interpelacjami

Radny Dawid Durał, który obecnie jest niezrzeszony, ale startował z list Koalicji Obywatelskiej, złożył skargę na Prezydenta, że ten nie pełni dostatecznego nadzoru nad urzędnikami. Poszło o odpowiedzi na interpelację radnego, które są według niego nie na temat lub niezbyt szczegółowe.

Po prostu mam dużo pytań” – mówił niedawno o swoich interpelacjach radny Dawid Durał w rozmowie z portalem InfoKatowice.pl i dodawał: „Powinniśmy mieć jakieś pole do dyskusji, do zadawania pytań”.

Przeglądając interpelacje radnego dotarliśmy do tej, którą złożył ponad rok temu pod tytułem: „interpelacja ws. udzielania odpowiedzi przez Urząd na niektóre zapytania i interpelacje radnych” z dnia 20.02.2020. W niej też relacjonuje interpelację innego radnego i sugeruje, że urząd nie powinien na nią odpowiadać. Na końcu dopytuje też:

„Interpeluję więc aby sprawdzić czy obowiązujące nas prawo w wyżej wymienionych przypadkach dopuszcza, aby radny musiał uzasadnić:
• w jakim celu potrzebuje takie dane,
• co ich podanie ma wnieść do debaty publicznej,
• jakie konkretne rozwiązania w poprawie funkcjonowania miasta radny zamierza wprowadzić po ich uzyskaniu.

Dziś Rada Miasta będzie głosować w tej sprawie.

Sebastian Pyplacz
Sebastian Pyplacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.