Zmiana organizacji ruchu dla pieszych na kładce przy ul. Bohaterów Monte Cassino


W związku z prowadzeniem robót związanych z przebudową kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą w Katowicach zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu wyłącznie na kładce wschodniej. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na kładce dla pieszych to 01.03.2021 r. godz. 8:00. Ruch pieszych zostanie przekierowany na zachodnią kładkę dla pieszych
.

Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą nastąpić w tym okresie. – Podaje Miejski zarząd Ulic i Mostów Miasta Katowice. Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu jest planowany na sierpień 2021 r.

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.