Wycinka drzew w Lasach Murckowskich

Nadleśnictwo utrzymuje, że wycinka drzew na obszarze Lasu to odpowiednie postępowanie w odpowiedzi na obumierający drzewostan, jednak sprzeciwili się temu członkowie stowarzyszenia „Duchy Lasu”.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Klimatu Rady Miasta Katowice poruszono temat wycinki drzew w Lasach Murckowskich. – Rozważacie możliwość cofnięcia się, żeby odstąpić od wycinki? Być może ustanowić tam formę ochrony taką żeby ten las zachować dla społeczeństwa, dla natury? – dopytywał na komisji radny Łukasz Borkowski.

Wcześniej stowarzyszenie wystosowało wniosek o zaprzestanie wycinki jednak spotkał się on z odmową ze strony Lasów Państwowych. Nadleśnictwo utrzymuje, że byłby to stopniowy proces co jednak nie przekonuje członków stowarzyszenia. Dlatego podczas posiedzenia przekonywali, że ingerencja w lesie nie jest potrzebna a wręcz może być szkodliwa.

Członkowie stowarzyszenia przygotowują wniosek oraz projekt uchwały o utworzeniu w lesie miejsca „ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego” w celu powstrzymania wycinki. Petycję można podpisać tutaj.

Michał Rajda
Michał Rajda