Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Jeśli spełniasz warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego, jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu o 25 % oraz najmowałeś lub podnajmowałeś lokal przed 14 marca 2020, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcyspełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  3.  ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż  
do dnia 31.03.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii wnioski z adnotacją „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” można składać:

  • za pośrednictwem platformy ePuap (pismo ogólne wraz załączonym skanem wniosku oraz dokumentów),
  • drogą pocztową na adres: ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice,
  • w punktach podawczych w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w Katowicach:

TPPS Nr 1, Ul. Andrzeja 10, 32/251-60-99

TPPS Nr 2, Ul. Warszawska 42, 32/258-82-34

TPPS Nr 3, Ul. Oblatów 24, 32/203-63-13

TPPS Nr 4, Ul. Gliwicka 96, 32/353-02-97

TPPS Nr 5, Ul. Dębowa 16c, 32/250-50-15

TPPS Nr 6, Ul. Czecha 2, 32/253-81-21

TPPS Nr 7, Ul. Świdnicka 35a, 32/252-56-35

TPPS Nr 8, Ul. Łętowskiego 6a, 32/206-15-68

TPPS Nr 9,10, Ul. Krakowska 138, 32/256-47-70.

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć, adresy oraz wnioski do pobrania dostępne są 
w zakładce Dodatki Mieszkaniowe na stronie internetowej: 
www.mops.katowice.pl oraz pod nr tel. 32 251 00 87 w. 100, 162.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.