Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Mieście Nauki Katowice

Jednym z kluczowych wydarzeń minionego roku akademickiego było przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. To prestiżowe wyróżnienie nadawane przez stowarzyszenie EuroScience po raz pierwszy trafia do polskiego miasta akademickiego. Uwieńczone sukcesem starania są efektem wspólnego wysiłku miasta Katowice oraz środowiska akademickiego uczelni publicznych mających siedziby w stolicy regionu. Aby wspólnie przygotować się do wydarzeń roku 2024 rektorzy siedmiu katowickich uczelni publicznych utworzyli Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, w którego skład wchodzą: 

●      Miasto Katowice (strategiczny partner Konsorcjum),

●      Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,

●      Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,

●      Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,

●      Politechnika Śląska,

●      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

●      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

●      Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider).

Potwierdzeniem tej współpracy będzie pierwsza w historii akademickiego Śląska międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego.

Ceremonia wspólnej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się 30 września 2022 roku o godz. 10.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zostanie poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami Katowic, a zwieńczona koncertem w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Organizatorami inauguracji są: Miasto Katowice oraz Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki.

Partnerem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Program

● Przemarsz orszaków rektorskich przejście – przejście – spod Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego (rynek), przejście aleją Korfantego w stronę Spodka, rondem Generała Józefa Ziętka, następnie aleją Roździeńskiego, przez ul. Olimpijską. Uczestnicy przemarszu wejdą do siedziby NOSPR od placu Wojciecha Kilara 1.

●      Rozpoczęcie uroczystości

●      Przemówienia inauguracyjne

●      Immatrykulacja i ślubowanie doktorantów

●      Wykład inauguracyjny – prof. Michael Matlosz – przewodniczący EuroScience

●      Koncert:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Antoni Wit – dyrygent

Krzysztof Książek – fortepian

Wojciech Kilar – II Koncert fortepianowy 22′ 

                         – Krzesany 17′

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

●      Minister Edukacji i Nauki,

●      Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

●      Minister Sportu i Turystyki,

●      Minister Zdrowia,

●      Marszałek Województwa Śląskiego,

●      Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz transmisja z uroczystości pod adresem: www.miastonauki.pl.

Szczegóły dotyczące wydarzenia uzyskać można pod adresem: event@miastonauki.pl.

Urząd Miasta Katowice

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok