Plan naprawczy w Szpitalu Murcki 

W Szpitalu Murcki konsekwentnie, od 2017 r., trwa realizacja działań inwestycyjnych, zgodnie z zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Katowice planem naprawczo-rozwojowym, który finansowany jest głównie z budżetu Katowic. Po przygotowaniu koncepcji programowo-przestrzennej dla całej inwestycji, przeprowadzeniu robót, takich jak wymiana sieci wodociągowej pomiędzy budynkami szpitala, termomodernizacja budynków interny i chirurgii, wymiana instalacji c.o., a także montaż instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej, czas na kolejną inwestycję, wartą niemal 8 mln złotych, czyli remont budynku starej administracji.

– W 2017 roku patrząc na rozwój miasta w perspektywie kilkudziesięciu lat podjąłem decyzję, że przyjmujemy do realizacji wariant inwestycyjny ratowania Szpitala Murcki. Wtedy jego koszt szacowaliśmy na 88 mln zł. Niestety pandemia oraz działalność oddziałów covid’owych, a teraz także gwałtownie rosnąca inflacja, weryfikują te szacunki. Natomiast poszczególne działania na terenie Szpitala Murcki są nieprzerwanie realizowane, a ich celem jest zaspokojenie potrzeb personelu oraz mieszkańców. Dzięki temu już teraz obserwujemy zwiększenie jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi Szpitala. Chcemy rozwijać działalność szpitala w obszarach zwiększonego zapotrzebowania na konkretne usługi wynikające z prognoz demograficznych, Map Potrzeb Zdrowotnych (zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu rehabilitacji), zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia udarów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Plan naprawczo-rozwojowy dla Szpitala Murcki

W ramach dotychczasowych działań inwestycyjnych – realizowanych zgodnie z finansowanym z budżetu Katowic planem naprawczym – między innymi została już wymieniona sieć wodociągowa pomiędzy budynkami szpitala z uwzględnieniem planowanej rozbudowy o nowy pawilon. Wartość tych prac wyniosła ponad 735 tys. zł. Dodatkowo wykonana została termomodernizacja budynków internisty i chirurgii – docieplono ściany zewnętrzne styropianem, a stropodachy granulatem wełny mineralnej i izolacją powłokową. Wymieniono drzwi zewnętrzne, zamontowano okna z nawiewnikami, zmodernizowano automatykę sterownika węzła cieplnego. Wymieniona została instalacja c.o., ciepłej i zimnej wody  a także pokrycie dachowe wraz  z rynnami i rurami spustowymi. Zamontowano instalację solarną dla ciepłej wody użytkowej. Wykonano także izolacje przeciwwilgociowe w piwnicach i przyziemiu wraz z odtworzeniem posadzek. W budynku chirurgii koszty tych prac wyniosły ponad 4,8 mln zł, a w budynku interny – ponad 2,1 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie na ich wykonanie, które pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w formie pożyczki w wysokości ponad 2,1 mln zł, a także  dotacji w wysokości ponad 87 tys. zł.

Trwają również prace w  budynku dawnej kostnicy,  a po ich zakończeniu obiekt będzie pełnił funkcje gospodarczo-garażowe. Zakończenie robót jest planowane w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Na podstawie  wykonanej  koncepcji programowo-przestrzennej dla całej inwestycji, obejmującej budowę nowego pawilonu szpitalnego oraz remont pozostałych budynków wraz z dostosowaniem ich do nowej funkcji sporządzony został projekt budowlany i wykonawczy  zgodny z postanowieniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek starej administracji – wykonawca przejmuje plac budowy

Kolejnym etapem remontów na terenie Szpitala Murcki jest modernizacja tak zwanej „starej administracji”. 

— W tym historycznym budynku mieściło się mieszkanie kierownika administracji szpitala, co w tamtym czasie było pewnym standardem dla wielu miejsc pracy takich jak szpitale czy kopalnie. W okresie, kiedy szpital funkcjonował w strukturach Górniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach, w latach 1975-1998, w budynku tym mieściły się pomieszczenia dla pracowników administracji. W roku 1999 zdecydowana większość administracji została przeniesiona do budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w którym znajduje się do chwili obecnej, a w „starej administracji” pozostawali tylko pracownicy techniczni, dietetyczki, BHP i związki zawodowe — mówi Krzysztof Zaczek, prezes Szpitala Murcki.

Zakres remontu obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, wyburzeniowych i demontażowych, wymianę pokrycia dachu, docieplenie dachu oraz wykonanie podkonstrukcji pod strop poddasza, docieplenie budynku z odtworzeniem detali architektonicznych, wykonanie iniekcji strukturalnej, ścian fundamentowych, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu, montaż dźwigu osobowego, wymianę stolarki zewnętrznej (okien i drzwi), wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz teletechnicznej, a także wykonanie robót wykończeniowych. 

Umowa na remont budynku „starej administracji” została podpisana z wyłonioną w przetargu firmą  Inare Sp. z o.o., a wartość prac to 8 mln zł. Plac budowy wykonawca już przejął, a prace powinien zakończyć do końca przyszłorocznych wakacji.

Nowy pawilon – kolejne kroki wdrażania planu dla Szpitala Murcki

W ramach planu naprawczo-rozwojowego Szpitala wybudowany zostanie także nowy pawilon medyczny, do którego przeniesiona zostanie część oddziałów działających w trybie ostrym – chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, oddział chorób wewnętrznych. W budynku będzie także trzysalowy blok operacyjny, pracownie diagnostyczne (m.in. RTG, TK), sterylizatornia oraz izba przyjęć. Powstanie również łącznik między nowym pawilonem a oddziałem neurologicznym. Pozostałe budynki szpitala również przejdą gruntowny remont. Ogłoszenia przetargu na jego realizację planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku.

Urząd Miasta Katowice

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.