Drzewa na Osiedlu Witosa nie zostaną wycięte. Mieszkańcy uratowali park przy ul. Dulęby

Mieszkańcy Osiedla Witosa od miesięcy obawiali się kolejnej wycinki drzew; na terenie pozostałości dawnego parku przykopalnianego przy ul. Dulęby oznaczono całą roślinność, co wzbudziło uzasadnione podejrzenia mieszkańców w kwestii ewentualnej całkowitej likwidacji terenu zielonego. W tej sprawie interpelację złożył Krzysztof Kraus, który w piśmie zaznaczył, że obszar wygląda jakby był w trakcie przygotowań do budowy kolejnej inwestycji.

Niezależnie od działań członka Rady Miasta, mieszkańcy rozpoczęli walkę o utrzymanie terenu zielonego; stworzono petycję, którą podpisało ponad 500 osób. Petycja została przekazana prezydentowi miasta, który postanowił przyjrzeć się sprawie. W odpowiedzi na apel mieszkańców Urząd Miasta przyznał, że rzeczywiście do Wydziału Kształtowania środowiska wpłynął wniosek o zgodę na wycinkę wszystkich 59 drzew znajdujących się przy ul. Dulęby.

Po przeprowadzeniu obligatoryjnych oględzin okazało się jednak, że ze wskazanej roślinności jedynie 7 drzew obumarło, kolejne 2 są zaś niebezpiecznie odchylone na drogę, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jedno drzewo z kolei, z racji grubości pnia, nie może być przedmiotem decyzji administracyjnej. Ponadto stwierdzono, że część terenu zielonego można zakwalifikować jako siedlisko.

Mieszkańcy mogą świętować sukces – dzięki zaangażowaniu społeczników właściciel działki otrzyma pozwolenie na wycinkę zaledwie 9 drzew.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok