Radni Koalicji Obywatelskiej walczą ze smogiem

Według rankingu Polskiego Alarmu Smogowego w Katowicach od początku kwietnia do końca czerwca ubiegłego roku do programu „Czyste Powietrze” zgłoszono zaledwie 66 wniosków. Warto zwrócić uwagę na ogólną tendencję: w pierwszym kwartale 2021 roku z 57 wnioskami Katowice zajęły 1367 miejsce w rankingu, w drugim kwartale zaś, mimo nieznacznego wzrostu liczby wniosków, miasto spadło w zestawieniu na 1599 pozycję. 1353 miejsce, na które udało się awansować Katowicom w drugiej połowie 2021 roku, również nie napawa optymizmem.

Mieszkańcy województwa śląskiego nieustannie, zwłaszcza w sezonie grzewczym, borykają się z konsekwencjami niskiej jakości powietrza. Tymczasem, jak pokazuje zestawienie, Urząd Miasta niespecjalnie przykłada się do promowania rządowego programu dofinansowania wymiany „kopciuchów”.

Radni Koalicji Obywatelskiej: Patryk Białas, Łukasz Borkowski i Jarosław Makowski, podjęli się interwencji w tej sprawie. Członkowie katowickiej Komisji Klimatu oczekują odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób prezydent zamierza pokierować działaniami urzędu tak, by poprawić rankingowe miejsce stolicy województwa. Radni poruszyli również problem nieudolności Miejskiego Centrum Energii – komórki organizacyjnej, która docelowo miała pomagać katowiczanom wypełniać wnioski o dofinansowanie, w praktyce zaś pracownicy instytucji pomogli tylko 52 mieszkańcom. „Analizując ww. ranking gmin w programie „Czyste Powietrze”, jesteśmy przekonani, że podjęta przez Pana Prezydenta interwencja przyczyni się do poprawy pozycji Katowic w rankingu i zwiększenia liczby składanych w Katowicach wniosków, a tym samym bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców” – podsumowali radni.

Znany z walki ze smogiem Patryk Białas jest również współautorem pytań do Urzędu Miasta w sprawie promocji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Katowicach. Razem z Beatą Balą i Magdaleną Wieczorek radny zwrócił uwagę na niskie, 135 miejsce Katowic w rankingu, w którym znalazło się 167 gmin województwa śląskiego. „W bazie jest obecnie ponad milion złożonych deklaracji z informacją, czym ogrzewane są budynki w Polsce. Choć deklaracje składane są przez właścicieli i zarządców budynków, ważną rolę mają tutaj gminy, które powinny nagłaśniać nowy obowiązek w kampaniach informacyjnych” – zaznaczyli radni.

Interpelacje czekają na odpowiedź Urzędu Miasta.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok