Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, Gminny Komisarz Spisowy ogłasza dodatkowy otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów. Termin składania ofert upływa 6 sierpnia 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat;
– cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
– posługiwać się językiem polski w mowie i piśmie;
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021r. i jest obowiązkowy.

Formularz – https://bit.ly/2T34rzB

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.