Pomysł radnego na rewitalizację Stargańca nie zostanie zrealizowany

Dawid Kamiński, radny Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu nr 1, po konsultacji z mieszkańcami, przedstawił w interpelacji pomysł na rewitalizację Stargańca. Jak wskazał we wniosku, wobec dużej aktywności sportowej mieszkańców w tym regionie oraz rosnącego zainteresowania sportami zimowymi, zaproponowana przez radnego instalacja sauny byłaby ciekawą i atrakcyjną dla katowiczan inwestycją. Radny podkreślił, że podobne rozwiązanie przyjęto w Trzebini, gdzie korzystanie z sauny jest odpłatne, wobec czego koszty jej utrzymania są znacznie mniejsze. 

Urząd Miasta w odpowiedzi na interpelację zaznaczył, że projekt proponowany przez radnego oraz katowickie grupy biegowe nie mieści się w koncepcji władz Katowic na rewitalizację terenu. Niemniej z odpowiedzi Wiceprezydenta Miasta wynika, iż władze miejskie nie wykluczają zrealizowania pomysłu radnego w przyszłości. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok