Radni sprzeciwiają się wycince drzew

Radni Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Adam Lejman-Gąska oraz Tomasz Maśnica, wraz z radnym Klubu Radnych Forum Samorządowego i Marcina Krupy, Krzysztofem Pieczyńskim, złożyli interpelację w celu zatrzymania wycinki drzew w Ligocie.  

Wnioskodawcy poinformowali, że właściciel działki numer 1/4 karta mapy 45 (0003 Ligota) przy ulicy Ostrawskiej/Hadyny/Piotrowickiej wystąpił o zgodę na wycięcie drzew w związku z planowaną inwestycją budowlaną; w miejsce ponad stuletnich roślin miałyby stanąć dwa budynki wielorodzinne.  

Autorzy interpelacji zwrócili uwagę na fakt, iż drzewa stanowią nie tylko istotny element krajobrazu dzielnicy, ale i są narzędziem dbałości o czystość powietrza. Jak wskazali radni, szczególną ochroną prawną powinny zostać otoczone cztery kasztanowce, dwa dęby oraz lipa (obwód pnia ponad 300 cm) – nadmienione drzewa, jako unikatowe, zostały objęte wnioskiem radnych o podjęcie przez władze miasta kroków zmierzających do ustanowienia roślin pomnikami przyrody. 

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok