Biblioteka Śląska podczas lockdownu

Biblioteka Śląska podobnie jak inne instytucje kultury pozostaje zamknięta. Wstrzymano naliczanie kar za nieoddane książki w związku z brakiem możliwości ich oddania, jednak aby umożliwić jak najsprawniejsze działanie biblioteki w obecnej sytuacji zastosowano w niej nowe rozwiązanie.

W Bibliotece Śląskiej zamontowano mechaniczną wrzutnię ARFIDO z taśmociągiem, umożliwiającą samodzielny i bezkontaktowy zwrot książek. Urządzenie pozwala na przyjmowanie zbiorów o każdej porze.

Zwrot odbywa się na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego, a aktualizacja informacji na bibliotecznym koncie czytelnika przebiega natychmiastowo. interfejs wrzutni działa w trzech wersjach językowych, polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Aby skorzystać z urządzenia wystarczy postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami.

Michał Rajda
Michał Rajda